Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

Ενότητα 2: Animation - παράδειγμα (στα αγγλικά)

Why reduce waste? by angelntini on GoAnimate

Animated Presentations - Powered by GoAnimate.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου