Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Αλλαγή ρυθμίσεων σχολιασμού στο blog

Μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες των blog είναι η δυνατότητα σχολιασμού των αναρτήσεων. Η προεπιλογή του blogger, όμως, βάζει κάποια εμπόδια στους χρήστες που θέλουν να σχολιάσουν, που καλό θα ήταν να τα αφαιρέσουμε. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα βήματα για να τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις σχολιασμού στο blog και γίνονται προτάσεις σχετικά με τις πιο συνηθισμένες ή "βολικές" επιλογές.

Βήμα 1: Συνδεόμαστε στο blog μας στον πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου του blog έχει την μορφή που φαίνεται στην Eικόνα 1.
Εικόνα 1: Πίνακας ελέγχου του blog
Βήμα 2: Κάνουμε κλικ στο Settings (ή Ρυθμίσεις, αν είναι στα ελληνικά το περιβάλλον).
Βήμα 3: Κάνουμε κλικ στο Posts and comments (ή Αναρτήσεις και σχόλια, αν είναι στα ελληνικά το περιβάλλον).
Βήμα 4: Στην ερώτηση: "Who can comment?" (ή "Ποιος μπορεί να κάνει σχόλια;") επιλέγουμε Anyone (Οποιοσδήποτε).
Βήμα 5: Στην ερώτηση: "Show word verification" (ή "Εμφάνιση επαλήθευσης λέξης") επιλέγουμε No (Όχι).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου