Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Ενότητα 4: Η παιδαγωγική χρήση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης

Τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξυπηρετήσουν διάφορες εκπαιδευτικές ανάγκες. Έτσι, μπορούν να βοηθήσουν:

  • στην αξιολόγηση της γνώσης που απέκτησαν οι μαθητές από το υλικό του μαθήματος ή του παιδαγωγικού προγράμματος,
  • στην αξιολόγηση της συμπεριφοράς, ωριμότητας και αυτοπεποίθησης των μαθητών,
  • στην εκτίμηση της αντίδρασης των μαθητών σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές μεθόδους ή προγράμματα.

Στην παρακάτω λίστα δίνονται μερικά παραδείγματα όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης:
  • Σύντομο ερωτηματολόγιο στο τέλος του μαθήματος. Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν καθημερινά και περιλαμβάνει 1-2 ερωτήσεις (π.χ. το πιο σημαντικό πράγμα που έμαθα σήμερα, τι δεν μπόρεσα να καταλάβω σήμερα, τι νομίζω ότι θα με βοηθούσε να καταλάβω το μάθημα καλύτερα).
  • Αξιολόγηση κατανόησης βασικών εννοιών. Παρόμοια με το σύντομο ερωτηματολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά, ωστόσο περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν τη διδακτέα ύλη της ημέρας. 
  • Ερωτηματολόγιο για τις αντιλήψεις των μαθητών. Χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη γενική αντίληψη των μαθητών απέναντι στο αντικείμενο που διδάσκεται και στην προσωπική τους μάθηση. Τα αποτελέσματα μπορεί να βοηθήσουν στην αναγνώριση των στοιχείων που ενισχύουν την μάθηση.
  • Διαγνωστική αξιολόγηση. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της γνώσης των μαθητών σε συγκεκριμένα αντικείμενα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της διδασκαλίας. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να περιλαμβάνει συνηθισμένες λανθασμένες αντιλήψεις (π.χ. ένα ελαφρύ αντικείμενο πέφτει πιο αργά στο έδαφος από ότι ένα βαρύ).
  • Αξιολόγηση από τους μαθητές. Στο τέλος ενός τεστ προστίθενται μερικές ερωτήσεις που αφορούν την αξιολόγηση του τεστ από τους μαθητές (π.χ. πόσο επιτυχημένα ή μη θεωρούν ότι αξιολογεί τις γνώσεις τους, τι θα μπορούσε να περιέχει επιπλέον ή λιγότερο, κτλ.). Μπορούν επίσης οι μαθητές να προτείνουν τις δικές τους ερωτήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου